Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Convenant Duurzame Kleding en Textiel
In 2017 hebben wij als Nederlands bed- en badmodemerk het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Samen met het secretariaat van het Convenant stellen, realiseren en controleren we onze doelen om de duurzaamheid van onze productie en keten te verbeteren.

Kernwaarden

In het Convenant Duurzame Kleding en Textiel staan een aantal kernthema's centraal. Wij zetten ons al sinds onze oprichting, bijna honderd jaar geleden, in voor een betere wereld en een duurzame manier van produceren.

Hoewel de zorg voor mens, dier en milieu altijd onze nadrukkelijke aandacht heeft gehad, is het binnen onze organisatie geen gewoonte geweest om onze inspanningen op dat punt uitgebreid vast te leggen. Daarin hebben wij verandering gebracht, onder meer door het - met ondersteuning van het Convenant - formuleren van een IMVO-beleid en het opstellen van een Code of Conduct.  

Binnen het Convenant Duurzame Kleding en Textiel zijn er negen kernthema's die centraal staan. Alle

kernthema’s van het Convenant worden hieronder besproken, met daarbij onze kijk op deze thema's.

Discriminatie en gender

Vandyck is in 1923 opgericht, een tijd waarin de gelijke behandeling van mannen en vrouwen geen vanzelfsprekendheid was. Toch waren er in de beginjaren van ons bedrijf al vrouwen actief. Zo hadden zowel de twee zoons, als de dochter van oprichter Cornelis van Dijk zitting in de directie.

De familie Van Dijk is altijd al een uitgesproken voorstander geweest van (financieel) onafhankelijke vrouwen. De Algemeen Directeur van Vandyck, Jacobine van Dijk, is een vrouw en kleindochter van Cornelis van Dijk. Wij proberen de man-vrouw verhouding, waar mogelijk is, ook elders in de organisatie in evenwicht te houden.

Daarnaast is respect voor het individu een uitermate belangrijke kernwaarde bij Vandyck. Dat houdt voor ons in dat mensen gelijk worden behandeld, ongeacht hun afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of andere persoonlijke kenmerken. Wij beoordelen mensen op eigenschappen als talent, werklust, integriteit en loyaliteit.

Kinderarbeid

De inzet van kinderen bij de vervaardiging, het transport of de verkoop van onze producten is onder geen enkele voorwaarde acceptabel. Wij waken ervoor dat de partners met wie wij samenwerken, in de keten geen kinderen inzetten, voor welk doel dan ook.

Onze producten worden gemaakt in Italië, Portugal, Turkije en China. In landen waar, minder dan naar Nederlandse standaarden, wordt toegezien op de inzet van kinderen in het werkproces, hanteren wij nog strenger toezicht om te garanderen dat een absoluut verbod op de inzet van kinderen wordt nageleefd.

Wanneer er door ons nieuwe partners worden geselecteerd, wordt er op dit gebied een uiterst strenge selectie gedaan. Deze mogelijk nieuwe partners worden afgewezen wanneer zij niet voldoen aan de standaarden die wij hanteren.

Gedwongen arbeid

Vandyck verwerpt elke vorm van gedwongen deelname aan het arbeidsproces. Uiteraard binnen de eigen organisatie, maar ook binnen de keten van partners, leveranciers en eindgebruikers.

Vrijheid van vakvereniging

Wij stemmen in met het belang van de vrijheid van vereniging, zoals die ook is benoemd in de Nederlandse grondwet.

Leefbaar loon

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen – die Vandyck als onderneming uiteraard onderschrijft – noemt een leefbaar loon terecht een belangrijk mensenrecht. Zoals ook het Nederlandse MVO-platform opmerkt is een van de uitdagingen om vast te stellen wat nu een leefbaar loon is in de context van een specifieke samenleving. Wanneer er wordt gekeken naar het loonbeleid van Vandyck, staat buiten kijf dat de werknemers een marktconform salaris ontvangen.

Met betrekking tot het loonbeleid van onze partners – zoals leveranciers en resellers – in andere landen dan Nederland, kiezen wij ervoor het gesprek met hen aan te gaan over dit onderwerp.

Veilige en gezonde werkplekken

Uiteraard voldoen wij binnen Nederland aan wet- en regelgeving op het gebied van werkplekken. Van de partners in het buitenland verwachten wij eveneens hoge standaarden op dit gebied. Met de partners – waaronder leveranciers – gaan wij actief het gesprek aan over dit onderwerp en voert bovendien inspectie op locatie uit.

Grondstoffen

Lees hier alles over onze grondstoffen in onze blogpost 'keurmerken en labels'.

Watervervuiling en gebruik van chemicaliën

Vandyck hanteert een streng beleid wanneer het gaat om het lozen van afvalwater door onze leveranciers en het gebruik van chemicaliën in hun productieproces.

Water en energie

Als toonaangevende speler binnen de bed- en badmode wereld, hechten wij veel waarde aan duurzaam en spaarzaam gebruik van water en energie bij de vervaardiging van de producten en in de rest van de supply chain. Op regelmatige basis bespreken wij dit met onze partners, om ieder seizoen weer onze productieketen te kunnen verbeteren.

Dierenwelzijn

Alle Vandyck dons producten zijn Downpass gecertificeerd. Dit keurmerk garandeert niet alleen een hoge kwaliteit, maar biedt ook de zekerheid dat de dons en veren op ethisch verantwoorde wijze zijn verkregen en uit een strak gecontroleerde productieketen komen.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast de bovengenoemde IMVO-kernthema’s, hechten wij veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling. Wij proberen een organisatie te zijn waar mensen zich kunnen ontwikkelen, hun vaardigheden kunnen aanscherpen, zichzelf kunnen zijn en de ruimte hebben te excelleren. Niet alleen op ons hoofdkantoor, maar ook met onze partners gaan wij regelmatig het gesprek aan om er zeker van te zijn dat ook dit kernthema wordt doorgevoerd.

Terugkeren naar winkel

Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

Totaal (BTW incl.)