Het fundament van Vandyck

Het fundament van Vandyck

Ons familiebedrijf heeft een rijke geschiedenis en weet al jaren het mooiste en kwalitatief meest hoogwaardige bed- en bad textiel te produceren. De producten zijn geliefd in binnen- en buitenland. Lees hier alles over de belangrijkste fundamenten van ons bedrijf.

Cornelis van Dijk

Wij zijn een familiebedrijf. Cornelis van Dijk richtte de onderneming in 1923 op en we zijn trots op de sterke reputatie die in de loop der jaren is opgebouwd bij klanten, leveranciers en partners in binnen- en buitenland. 

We zijn leverancier van kwalitatief hoogwaardige (textiel)producten. Dat betekent onder meer dat we hoge eisen stellen aan grondstoffen en materialen en aan de manier waarop de producten in ons portfolio zijn vervaardigd. Wij zijn bovendien kritisch in het selecteren van partners. Wij willen dat zij volgens dezelfde hoge standaarden opereren als wij en dat zij bovendien inzichtelijk maken hoe zij dat doen. 

Wij hebben een focus op de lange termijn. Op het succesvol voortbestaan van de organisatie en verantwoorde groei, waarbij innovatie en ontwikkeling gepaard gaan met een gezonde financiële positie. Ook hebben wij veel oog voor het welzijn van onze medewerkers, waarvan sommigen al decennialang in dienst zijn bij Vandyck.

 

Verantwoordelijkheid

De status van gerenommeerd familiebedrijf brengt een verantwoordelijkheid mee die onze eigen organisatie overstijgt. Wij zijn actief in zo’n veertig landen en willen waar mogelijk zorgdragen voor mens, dier en milieu. Om optimaal vorm te kunnen geven aan die ambitie hebben wij de beginselen van maatschappelijk verantwoord ondernemen op beleidsniveau en operationeel niveau verankerd in onze organisatie. Wij blijven onze inspanningen kritisch tegen het licht houden om waar nodig te kunnen verbeteren en aanscherpen.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Om optimaal invulling te geven aan onze ambities op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar verantwoording over af te leggen hebben wij in 2018 het Convenant Duurzame Kleding en Textiel ondertekend. Dit document wordt onderschreven door de Nederlandse overheid, textielondernemingen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen, die zich inzetten om de textielsector te verduurzamen.  

Een organisatie die het convenant ondertekent verplicht zich om discriminatie, kinderarbeid en dwangarbeid te signaleren en tegen te gaan. Daarnaast is er de verplichting om bij te dragen aan het recht op vrije onderhandelingen door onafhankelijke vakbonden, een leefbaar loon en gezonde en veilige werkomstandigheden voor werknemers. Maar ook om milieuschade te verminderen en dierenleed te voorkomen. Daarnaast moet een deelnemende organisatie het verbruik van water, energie en chemicaliën beperken en minder chemisch afval en afvalwater produceren. 

Sinds de ondertekening werken wij nauw samen met het secretariaat van het Convenant - dat onderdeel is van de Sociaal Economische Raad (SER) - om invulling te geven aan de doelstellingen. Eén van de resultaten is dat wij onze eigen ambities en resultaten, maar ook afspraken met leveranciers en partners uitgebreider hebben vastgelegd.

Klik hier om meer te lezen over het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

IMVO-beleid

Hoe wij bij Vandyck concreet vorm en invulling geven aan (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u lezen in ons IMVO-beleid. 

Dat benoemt onze visie en omschrijft wat wij tot op heden hebben bereikt en wat onze ambities en doelstellingen zijn. Met dit IMVO-beleid geven wij een extra dimensie aan een lange traditie van betrokkenheid bij mens, dier en milieu.

Leveranciers

Wij zijn kritisch in onze keuze van leveranciers. Met veel van onze product partners werken wij al decennialang samen. 

De Vandyck-collectie wordt geproduceerd in de volgende landen:  

Turkije:                   50%
Italië:                      15%
Portugal:                10%
China:                     25% 

Inkoop is binnen ons bedrijf belegd op directieniveau. Al onze leveranciers zijn niet alleen bekend met ons IMVO-beleid, maar zij hebben ook onze Code of Conduct ondertekend. 

Lidmaatschap van het Convenant is voor ons aanleiding geweest om actiever en meer concreet de dialoog aan te gaan met de verschillende partijen met wie wij samenwerken over hun beleid en inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zo bespreken wij onder meer de resultaten van externe audits (o.a. BSCI, GOTS, Sedex en TÜV Rheinland) en onderzoeken of en waar er ruimte is voor verbetering en hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

Partners

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt in de eerste plaats om krachtenbundeling en dialoog. Wij werken samen met diverse organisaties om invulling te geven aan onze MVO-doelstellingen.

Klik hier om meer te lezen over de keurmerken en labels waar wij bij zijn aangesloten.

Terugkeren naar winkel

Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen

Totaal (BTW incl.)